iphanrang Tại 7-1-14 10:33:43

Tổng hợp phần mềm chạy Android giả lập trên máy tính

Bạn đang dùng iOS và không có cơ hội thử vọc HDH android trên điện thoại. Bạn đừng lo, bài viết sau sẽ giới thiệu cho các bạn có cơ hội vọc android mà không cần phải mua thiết bị.

BlueStacks

http://www.pluscrack.com/images/i/images/636ujYPa3dOqIUNQ0g1YB0ChF.jpg

http://www.iphanrang.com/threads/1500/
http://www.bluestacks.com

Windroy

http://genknews.vcmedia.vn/2013/ava-3d805.png

http://www.iphanrang.com/threads/1299/
Bạn đọc có thể tải về Windroy miễn phí :
http://www.socketeq.com/

VirtualBox

http://genknews.vcmedia.vn/2013/1370109160560.jpg
http://www.iphanrang.com/threads/1179/
Tải về và cài đặt VirtualBox tại
https://www.virtualbox.org/
Tải về tập tin Android-x86 ISO mới nhất từ
https://code.google.com/p/android-x86/downloads/list

Nguồn: iPhanrang

jango Tại 10-1-14 11:13:31

KHỎI GIẢ LẬP, CÀI THẲNG DÔ CHẠY LUÔN CHO MẠNH
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tổng hợp phần mềm chạy Android giả lập trên máy tính