haosky Tại 7-4-16 11:12:43

4s ko kết nối với itunes

Ip 4s không kết nối được với itune. Nhờ mọi người chỉ cách khắc phục.

TeenPhanRang Tại 8-4-16 07:33:39

uppp mô tả ít thông tin quá :D
gỡ ra cài lại đi bác

chungmobile0285 Tại 11-4-16 10:00:06

:rungrang::rungrang::rungrang::rungrang:

ditheoanh88 Tại 12-4-16 09:45:53

GỞ BỎ TOÀN BỘ ITUNE VÀ NHỰNG PHẦN HỔ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN ITUNE TRONG MÁY RA, KỂ CẢ Ổ C:\ HAY D:\ MÀ CHỨA NGUỒN CÀI ĐẶT LIỆN QUAN ĐẾN ITUNE XOÁ SẠCH SẼ /.... ÚP DOWN CÁI BẢN MỚI NHẤT  VỀ CÀI LẠI RESET MÁY TÍNH LẠI LÀ XONG

haosky Tại 14-4-16 20:38:00

Tải ứng dụng trên vi tính thì thấy có hiện iphone rồi. Nhưng vẫn còn xuất hiện thông báo đẩy.

haosky Tại 14-4-16 20:56:55

Hiện cái này

exciter750cc Tại 18-4-16 16:11:08

Như iphone cdma hả thiếm.xóa sạch cài lại done ngay còn không có thể do cab dỡm :v :v
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: 4s ko kết nối với itunes